تعميرات
واحد تعميرات شركت لجور هيدروليك با بهره گيري از مهندسين و متخصصين با تجربه و داشتن كارگاه مجهز و دسترسي به انواع مواد و امكان ساخت انواع قطعات آمادگي خود را جهت ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي ؛ تعمير ، بازسازي، بهينه سازي ، نصب و راه اندازي انواع سيلندرها ، يونيت ها و ادوات هيدروليك اعلام مي دارد.

تعمير جكهاي هيدروليك شامل موارد ذيل مي باشد :
- تعويض پكينگها
- اصلاح يا تعويض پيستون ،‌گلوئي و ساير اتصالات
- اصلاح جوشهاي شكسته
- اصلاح محل تركها
- سنگ زني سيلندرهاي قطور و يا تعويض لوله
- اعمال تست فشار
- رنگ آميزي و تحويل
- ترميم شفتها

تعمير يونيت هاي هيدروليك شامل موارد ذيل مي باشد :
- تعويض شير آلات قديمي هيدروليك با شير آلات معادل جديد
- ساخت بلوك نصب شيرآلات براي يونيت هاي قديمي
- جايگزيني پمپ هاي دبي ثابت با پمپهاي نو
- اضافه نمودن شير آلات مورد نياز جديد مانند انواع كانتر بالانس ، شير پروپورشنال و ...

هدف ما از ارائه اين خدمات :
۱- بازيابي و استفاده مجدد از دستگاه ها و صرفه جويي در هزينه ها،
۲- كم كردن خطرات و حوادث احتمالي ناشي از مستهلك بودن دستگاه ها ،
۳- بيشتر كردن طول عمر مفيد دستگاه ،
۴- كم كردن هزينه توقف خطوط توليد مشتريان و زيان ناشي از آن .