جك (سيلندر) هاي هيدروليكي
لجور هيدروليك طراح و توليد كننده انواع سيلندرهاي هيدروليكي يكطرفه و دو طرفه در ايران مي باشد

1- سيلندرهاي سفارشي :
1-1- سيلندرهاي هيدروليكي:
از آنجا كه سيلندرهاي هيدروليكي ، محصولاتي تخصصي مي باشند كه در ماشين ها و تجهيزات خاص و گوناگون صنعتي كاربرد دارند و بعضا بنا به شرايط كاري خاص نياز به طراحي و تكنولوژي ويژه دارند؛ لجور هيدروليك آمادگي و توانايي طراحي و توليد انواع سيلندرهاي هيدروليكي يك طرفه و دو طرفه در محدوده ابعادي و فشاركاري زير و نيز نحوه نصب مختلف را به منظور برآورده كردن نياز مشتريان محترم اعلام مي دارد :

* طول بسته از ۱۰۰ میلیمتر تا ۹۰۰۰ میلیمتر
* طول كورس از ۱۰ میلیمتر تا ۸۰۰۰ میلیمتر
* فشاركاري تا ۴۵۰ بار
* تناژ تا ۵۰۰ تن
* انواع نحوه نصب :

همچنين لازم به ذكر است بنا به سفارش مشتريان امكان طراحي ، ساخت و نصب انواع ادوات هيدروليك « نظير انواع بلوك ها - سرعت گير ( Cushion ) - شيرهاي قفل كن (pilot de-lockable valve ) ، كانتر بالانس (cunter balance )و...»امكان پذير است .

2-1-سيلندرهاي تلسكوپي :
براي كورس هاي بلند و طول بسته كوتاه (فضاي محدود ) از سيلندرهاي تلسكوپي استفاده مي شود كه اين شركت قادر به طراحي و ساخت اين سيلندرها به صورت يك طرفه و دوطرفه با مشخصات ذيل مي باشد .
* طول بسته از ۲۰۰ میلیمتر تا ۱۲۰۰۰ میلیمتر
* طول كورس از ۳۰۰ میلیمتر تا ۳۶۰۰۰ میلیمتر
* تعداد مراحل (سكشن) ۲ تا ۷
* فشار كاري تا ۴۵۰ بار
* تناژ تا ۱۵۰ تن


3-1-سيلندرهاي تلسكوپي سنكرون :
محصول جديد شركت لجورهيدروليك با گواهي ثبت اختراع به شماره ۷۱۲۵۵ جك هاي سنكرون مي باشند كه ويژگي آنها حركت همزمان سكشن هاي اين نوع سيلندرها مي باشد . مزايا :
* كاهش ارتعاشات ناشي از بازو بسته شدن هر مرحله (سكشن) به صورت جداگانه
* كاهش زمان باز و بسته شدن كامل جك
* كاهش روغن مصرفي
* ثبات توان كاري سيلندر(جك) در مرحله رفت و برگشت (باز و بسته شدن)

2-سيلندرهاي استاندارد :
1-2-سيلندرهاي مخصوص ماشين هاي حمل زباله:
در راستاي استاندارد سازي و هماهنگي محصولات و نياز مشتريان محترم ، لجور هيدروليك اقدام به طراحي و معرفي سيلندرهاي هيدروليكي استاندارد براي ماشين هاي زباله كش بر حسب ظرفيت اين ماشين ها نموده است .

جک های ماشین زباله کش هفت متر مکعبی      جک های ماشین زباله کش شش متر مکعبی      جک های ماشین زباله کش پنج متر مکعبی

جک های ماشین زباله کش پنج متر مکعبی

مکانیزم

نقشه جک های ماشین زباله کش پنج متر مکعبی

پارو
بالابرهاپر
پرس
بیل

PRESURE WORK: 130 bar
PRESURE TEST: 200 bar

جک های ماشین زباله کش شش متر مکعبی

مکانیزم

نقشه جک های ماشین زباله کش شش متر مکعبی

پارو
بالابرهاپر
پرس
بیل
سطل گیر

PRESURE WORK: 130 bar
PRESURE TEST: 200 bar

جک های ماشین زباله کش هفت متر مکعبی

مکانیزم

نقشه جک های ماشین زباله کش هفت متر مکعبی

پارو
بالابرهاپر
پرس
بیل
سطل گیر

PRESURE WORK: 130 bar
PRESURE TEST: 200 bar