مشاوره و طراحی
شركت لجور هيدروليك با بهره مندي از كارشناسان و طراحان كارآزموده و بر اساس آخرين نسخ آئين نامه هاي طراحي و با كاربرد جديد ترين نرم افزارها و سخت افزارهاي تخصصي مناسب در زمينه تهيه طرح هاي نوين و بهينه براي جك هاي ساده يكطرفه ، ساده دوطرفه ، تلسكوپي و سنكرون و همچنين طراحي و ساخت پاورپك اقدام مي كند. آنچه همواره بعنوان يك اصل مورد توجه گروه طراحي و مهندسي اين شركت قرار گرفته است ، آگاهي كامل و همه جانبه از ديدگاه ها و منافع مشتريان در مورد طرح و نيازمنديهاي عملكردي و اجرايي پروژه و همچنين مراعات الزامات قانوني و سنت هاي ملي مهندسي مي باشد.

مقدمه اي بر انجام طراحي
در شركت لجور هيدروليك براساس موازين ياد شده طراحي ، محاسبات فشار و توان ، طراحي و تحليل نيرويي، طراحي اتصالات و سپس نمونه سازي آزمايشي صورت مي گيرد. سلامت و كفايت هر طرح توسط فرآيند آزمون هاي غير مخرب جهت تحقق رفتار سازه و يا آزمون مخرب جهت ارزيابي ظرفيت نهايي جكها در ايستگاه مخصوص ، آزمايش و در مقياس واقعي مطابق روش اجرايي و اصول مهندسي انجام مي گيرد .

نرم افزارهاي عمومي
كاربرد
Autocad
طراحي جك ها و پاورپك و ميزهاي بالا بر
Automation
طراحي مدارهاي هيدروليك
نرم افزارهاي تخصصي
كاربرد
Solid work
طراحي سازه ها - پاورپك ها – قطعات جك ها
Catia
طراحي سازه ها – پاورپك ها – قطعات جك ها
Ansys
تحليل مربوط به كليه قطعات
Maple
انجام كليه محاسبات


بانك اطلاعات فني
كليه استانداردهاي مورد نياز ، نقشه هاي توليدي و مونتاژي و ليست قطعات محصولات توليد شده، آيين نامه هاي طراحي و برنامه ساليانه و نقشه كشي و كاتالوگ ها بصورت مكانيزه و همچنين مستند در بانك اطلاعات فني موجود بوده و سهولت دستيابي و استفاده سريع از اطلاعات جهت بررسي سفارشات جهت انجام مناقصات را ممكن مي سازد.