تجهيزات و ماشين آلات كارگاه ها و فرآيند توليد
استفاده از مدرن ترين ماشين آلات خطوط توليد به موازات پيشرفت هاي تكنولوژيك صنعتي، يكي از شيوه هاي حق شناسي شركت لجور هيدروليك در قبال اعتماد مشتريان جهت دستيابي به توليدي سريع، انبوه، دقيق، مقرون به صرفه و رعايت كنترل همه جانبه است. بنابراين با نصب و راه اندازي ماشين آلات پيشرفته – نيمه اتوماتيك NC تمام اتوماتيك CNC در كارگاه هاي توليدي و بهره گيري از متخصصان و تكنسين هاي ماشين كاري در راستاي اهداف گفته شده گام برداشته ايم.
پس از اتمام طراحي و محاسبات لازم طبق استاندارد، نقشه هاي ترسيم و تأييد شده به انضمام BOM (ليست مواد) به عنوان سفارش ساخت بصورت دقيق به واحد توليد ابلاغ مي گردد.
برنامه كار كليه ماشين آلات روزانه به كارگاه هاي برشكاري و ماشينكاري و CNC تحويل داده مي شود و عمليات توليد با بكارگيري پرسنل ماهر و دستگاه هاي مدرن انجام شده و كنترل هاي لازم در مراحل مختلف حين توليد توسط كارشناسان كنترل كيفيت مطابق با روش هاي تدوين شده و نقشه ها انجام مي شود.

قطعات توليد شده پس از انجام جوشكاري و سپس شستشو بعد از كنترل و تأييد واحد QC جهت مونتاژ و عمليات تست وارد كارگاه مونتاژ مي شوند . دراين فرآيند مراحل مونتاژ صورت مي پذيرد و پس از آن مجدداً با حضور كارشناس كنترل كيفيت محصول نهايي مورد تست و آزمايش قرار مي گيرد . محصول توليد شده جهت انجام عمليات رنگ كاري به كارگاه رنگ منتقل مي شوند و قطعات رنگ شده پس از كنترل توسط كارشناسان كيفيت ، بسته بندي شده و در انبار محصول براي ارسال به مشتري شركت نگهداري مي شوند.
تجهيزات كارگاه ماشين كاري
دستگاه تراش سنگين با طول كارگير مفيد ۵ متر و قطر كارگير ۲۵/۱ متر كه ضمن توليد جك ها ، شفت ها و سيلندرهاي بزرگ جكهاي فشار بالاي كارخانه هاي مختلف از جمله فولاد سازي ، جهت توليد غلطكهاي بزرگ نورد سرد و گرم نيز قابل استفاده مي باشد.
۱ دستگاه
دستگاه تراش نيمه سنگين با طول مفيد كارگير ۳ متر و نيز قطر كارگير ۳۰۰ ميلي متر كه ضمن توليد قطعات مختلف و پيچيده جك هاي هيدروليك و پنوماتيك ،قطعات مختلف صنعتي را با دقت بالا ماشين كاري مي نمايد.
۴ دستگاه
دستگاه تراش سبك تبريز جهت توليد قطعات جك و توليد قطعات مختلف با جيگ و فيكسچرهاي متنوع.
۳۰ دستگاه
دستگاه فرز اورنيورسال جهت فرزكاري قطعات متنوع و پيچيده هندسي جك هاي هيدروليكي و پنوماتيكي و نيز قطعات صنعتي مختلف.
۲ دستگاه
دستگاه تراش CNC جهت توليد انبوه قطعات جك هاي هيدروليكي و پنوماتيكي مانند پيستون، توپي و نيز قطعات با دقت بالاي صنعتي .
۳ دستگاه
دستگاه دريل راديال با گيره هاي دقيق اروپايي جهت سوراخ و قلاويز كاري قطعات به همراه جيگ و فيكسچرهاي منتوع جهت قطعات پيچيده.
۲ دستگاه
دستگاه سنگ محور كه قطرهاي ۸ تا ۶۵۰ ميلي متر ، مانند غلطك هاي نورد را سنگ زني مي نمايد.
۳ دستگاه
دستگاه سنگ تخت جهت سنگ زني بلوك هاي زير شيري دقيق ، صاف و صيقل و نيز مسطح با صافي سطح بالا.
۱ دستگاه
دستگاه كرن سقف ۲ تن جهت جابه جايي مواد و قطعات نيمه ساخته
۱ دستگاه
تجهيزات كارگاه برشكاري
دستگاه برشكاري BOC كه مجهز به فرمان CNC مي باشد قادر است ورقها را از ۵ تا ۲۰۰ ميلي متر برشكاري نمايد.
۱ دستگاه
دستگاه CNC هوا گاز كه ورقهاي با ضخامت متفاوت از ۵ ميلي متر تا ۲۰۰ ميلي متر را برشكاري مي نمايد.
۱ دستگاه
دستگاه اره لنگ جهت برشكاري مواد اوليه ميل گرد و قطعات مختلف
۱ دستگاه
دستگاه اره نواري جهت برشكاري قطعات و مواد مختلف
۱ دستگاه
كرين سقفي 3 تن جهت جا به جايي مواد و بارگذاري و باربرداري
۳ دستگاه
تجهيزات كارگاه جوشكاري
دستگاه جوش ‍CO2 جهت جوشكاري قطعات مختلف جك و فريم ها و استراكچرها.
۳ دستگاه
دستگاه جوش تك فاز جهت كارهاي خدماتي و پشتيباني.
۴ دستگاه
دستگاه موتور و سه نظام دوار با جيگ و فيكسچرهاي مخصوص جهت كمك در جوشكاري قطعات دوار.
۲ دستگاه
كپسول هوا گاز جهت برشكاري و گرم كاري قطعات.
۱ دستگاه
Super Heater جهت پيش گرم قطعات تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد قبل از جوشكاري.
۱ دستگاه
اره ديسكي جهت برش لوله روغن و پروفيلهاي صنعتي
۱ دستگاه
تجهيزات كارگاه شستشو
وان مخصوص شستشو قطعات جكها قبل از جوشكاري و مونتاژ نهايي
۱ دستگاه
فيكسچر و تجهيزات جانبي جهت پوليش و تميز كاري داخلي و بيروني جك هاي هيدروليك و پنوماتيك
۱ دستگاه
فيكسچر و تجهيزات خاص جهت مونتاژ مواد آب بند ، پيستون و توپي جك هاي هيدروليك و پنوماتيك.
۱ دستگاه
فيكسچر و تجهيزات خاص جهت مونتاژ شافت و سيلندرهاي جك هاي هيدروليك و پنوماتيك
۱ دستگاه
گيره هاي هيدروليك جهت كمك به مونتاژ قطعات
۲ عدد